Tuesday, October 31, 2006

Europoly, 2004-2007. Dejan Kaludjerovic

english
Europoly - the European Identity Trading Game je krajnje funkcionalna portabl drustvena igra namenjena sirokom trzistu.
Smestena je u kontext savremenog zivota, sistema umetnickih vrednosti i potrosackog drustva. Na ovaj nacin, Europoly ukazuje na nejasne granice izmedju “umetnickog dela” i “trzisnog proizvoda” u zapadnom potrosackom drustvu.
Prema tome, Europoly ce biti reklamiran tipicnim marketinskim strategijama: od novinske, preko radio i TV reklame i bilborda, do krajnjeg produkta koji ce biti dizajniran u formi indusrijskog proizvoda drustvene igre, poput Monopola. Na kraju reklamne kampanje, Europoly ce biti predstavljen na finalnoj izlozbi projekta Inquiry into Reality: Disappearance of Public Space.

Europoly preispituje polozaj imigranata unutar Evropske Zajednice, kao i samu ideju Evropske Zajednice. Gradjani koji rade u zemljama EZ, a sami dolaze izvan nje, su fotografisani i predstavljeni u Europoly-u zajedno sa njihovim profesijama. Sreca je ono sto u velikoj meri odredjuje moguci uspon i pad ovih „igraca“ koji zele da postanu deo novog evropskog indetiteta
~ 1 [2]
Projekat Dejana Kaluđerovića, u saradnji sa Love Difference, Cittadellarte – Fondacija Pistoleto, uz podršku ECF i A+A galerije - Slovene Central for Visual Art